FILMSKI PROGRAM u sklopu izložbe Crne krabulje / RISK CHANGE

13. 2. 2018., 18 sati, Art-kino Croatia

Selektorica filmskog programa: Diana Nenadić

Filmski program provodi Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci u suradnji s Art-kinom.
JESENICE-STUTTGART, Miroslav Mikuljan, Kinoklub Zagreb, 1970., dokumentarni, 5’ 48’’

PUT, IMOTSKI, Tomislav Radić, HRT, 1970., dokumentarni, 28’ 38’’

DERNEK, Zoran Tadić, Zagreb film, 1974., dokumentarni, 12’

CHARTER LET…, Krsto Papić, Zagreb film, 1975., dokumentarni, 26’

HRPA ZgRiZg, Đorđe Jandrić, eksperimentalni, FAGEP, 2014., HD, 31′

 

Nedavne kolone azijskih izbjeglica na hrvatskim granicama dogodile su se između dvije vremenski razmaknute skupine slika koje će teško biti izbrisati iz domaće kolektivne memorije. Na prvima naziremo prenapučene vlakove gastarbajtera iz pasivnih krajeva Jugoslavije od prije nekoliko desetljeća; na drugima dupkom ispunjene autobuse budućih apatrida iz hrvatske urbane Slavonije na početku 21. stoljeća. Povijest se očigledno periodično ponavlja, no slike i prilike bitno se razlikuju. Zato je teško vjerovati da će razmjerno udobna selidba  novih ekonomskih emigranata u 21. stoljeću, ili periodična putovanja automobilom od grada do grada radi posla, zabilježena u videu HRPA ZgRiZg Đorđa Jandrića (2014.), dosegnuti onu razinu psihosocijalne tragike i ikonografske egzotike koje potkraj 1960-ih i početkom 1970-ih postaju čestom hranom hrvatskih dokumentaraca.

Kamere dokumentarista tada se ne nalaze samo na željezničkim postajama, odakle kreću Papićevi Specijalni vlakovi i Mikuljanovi putnici na liniji Jesenice-Stuttgart. Stravu  organiziranog i strogo kontroliranog egzodusa prema nepoznatom prati individualna drama nostalgičnog povratka kamenjaru i ponovnog odvajanja od zavičaja i obitelji, dokumentirana Tadićevim Dernekom i/ili Radićevim Putem. Kreću potom i nevidljivi charter letovi prekobrojnih balkanskih kćeri radi dogovorenih brakova u prekooceanskim zemljama, a s koje god obale bacili dokumentarni pogled na njih, tjeskoba (e)migracije i (e)migranata kružit će između njih poput kritički ubojitog bumeranga.

Diana Nenadić

Trajanje: 110 min.

Filmovi se prikazuju u suradnji MMSU-a i Art-kina s Hrvatskim filmskim savezom, Hrvatskom radio televizijom i Zagreb filmom.

Ulaz je slobodan.

eu-co-founded-mini   rc-logo-text-mini    mk_logo grad_logo


 

BLACK DISGUISES/ RISK CHANGE – film program

13 February 2018, 18:00, Art-kino Croatia

Selector of the film program: Diana Nenadić

 

The film program, offered as part of Black Disguises exhibition, is presented by the Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka in collaboration with Art kino Croatia.

 

JESENICE-STUTTGART / JESENICE-STUTTGART, Miroslav Mikuljan, Kinoklub Zagreb, 1970, documentary, 5’ 48’’

PUT, IMOTSKI / JOURNEY, IMOTSKI, Tomislav Radić, HRT, 1970, documentary, 28’ 38’’

DERNEK / PARTY, Zoran Tadić, Zagreb film, 1974, documentary, 12’

CHARTER LET / CHARTER FLIGHT…, Krsto Papić, Zagreb film, 1975, documentary, 26’

HRPA / PILE ZgRiZg, Đorđe Jandrić, experimental, FAGEP, 2014, HD, 31′

 

The recent scenes of Asian refugees on the Croatian borders unfolded between two separate sets of pictures, pictures that would be difficult to erase from the country’s collective memory. The first one reveals trains crowded with people who were leaving Yugoslavia for work in foreign countries; the second shows buses packed with people who are about to become stateless too, departing from urban Slavonia at the beginning of the 21st century. The history is evidently repeating, but the impressions are significantly different. It is hard to believe that the relatively comfortable journeys of these new economic emigrants or the periodic car rides from one city to another, captured in HRPA ZgRiZg by ĐorđeJandrić, will reach the level of psychosocial tragedy and iconographic exoticism that existed in the Croatian documentary film of the 1960s and the 1970s.

Documentary filmmakers’ cameras were not positioned only at train stations, from which depart Papić’s Special Trains and Mikuljan’s passengers from Jesenice-Stuttgart. These horrors of organized and strictly controlled exile towards the unknown is accompanied by individual drama depicting a nostalgic return to the barren land and another separation from family and homeland, which is documented in Tadić’s Party and / or Radić’s Journey. Finally, let us not forget to mention the charter flights full of Balkan daughters travelling across the ocean to meet their prospective husbands. Regardless from where we look, from this side or the other, the anxiety of the (e)migration and the (e)migrants will follow these passengers, like a deadly boomerang.

Diana Nenadić

Duration: 110 minutes

Movies are screened in cooperation of MMSU and Art kino with Croatian Film Association, Croatian Radiotelevision and Zagreb Film.

Free entrance.

 

eu-co-founded-mini   rc-logo-text-mini    mk_logo grad_logo

 

Photo: Zoran Tadić, Dernek, 1974., video still

Advertisements