The Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka announces an

OPEN CALL

for contributions for the symposium Lives on the Move – Conditions in the Altered State of Borders

 

which will be held on the 20th February 2018, at the Museum, as the program accompanying Black Disguises exhibition, the second part of the EU project Risk Change.

Among the key issues of the symposium are limitations on today’s mobility. Practitioners and theoreticians within different fields are invited to held presentations (up to 30 minutes) that refer to the extremes of modern society. One the one side – movability, mobility and intercultural cooperation, on the other – border control, exile and exclusion. By reflecting on the relationships of social politics, cultural practices and migration processes, the presentations should confirm migrations as a general principle, exploring their real and fictional possibilities outside the scope of the given borders. The symposium thematises migrations as a collective phenomenon, dealing with their causes, consequences and interrelated social and cultural politics. It draws attention to the risks of change and describes the (im)possibilities of finding one’s way in the situations of poor security, disorientation and a desperate struggle for optimism and togetherness in the times of building walls.

The public invitation is open until 20th January 2018. The contributions will be chosen by MMSU curators Ksenija Orelj, Sabina Salamon, Nataša Šuković and Marina Tkalčić.

Applications should contain:

– name, surname, address, telephone number and e-mail address; CV
– a summary and short description of the presentation (around 300 words)

Notes for applicants:

Individuals and collectives from the area of the Republic of Croatia, EU and Third Countries have the right to apply to the public invitation. The symposium will be held in Croatian language.

The applicants can apply by e-mail at marina.tkalcic@mmsu.hr with the subject ‘Black Disguises’.

The fee is 800,00 kuna net per participant with additional funds for travel expenses. The accommodation will be secured by the MMSU.

 

cropped-rc-logo-text-mini1.jpg eu-co-founded-minigrad_logo mk_logoepk logo

 


 

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci objavljuje

Javni poziv

za izlaganja na simpoziju Životi u pokretu  – uvjeti u uvjeti u promijenjenom stanju granica

 

koji će se održati 20. veljače 2018. kao popratni program uz izložbu Crne krabulje, drugi dio EU projekta RISK CHANGE.
Simpozij nastoji potaknuti pitanja o poteškoćama i ograničenjima današnje pokretljivosti. Kao paralelni program uz izložbu Crne krabulje, okupljanjem teoretičara i praktičara različitih profila, tematizira krajnosti suvremene društvenosti. S jedne strane – pokretljivost, mobilnost, interkulturna suradnja; s druge – kontrola granica, izbjeglištvo, isključivanje. Kroz aktualne osvrte na odnose socijalnih politika, kulturnih praksi i migracijskih procesa, simpozij potiče interdisciplinarnu suradnju te razmjenu iskustava i perspektiva sa širokom publikom. Nastoji potvrditi migracije kao općevažeće načelo, istražujući njihove stvarne i fikcijske mogućnosti izvan dohvata zadanih granica. U fokusu su rizici promjena, (ne)mogućnosti snalaženja u situacijama poremećene sigurnosti i zaštite, stanja dezorijentiranosti, napor optimizma i zajedništva u vremenu sve bržeg podizanja zidova.

Javni poziv otvoren je do 20. siječnja 2018. Prijedloge za izlaganja birat će kustosice MMSU-a: Ksenija Orelj, Sabina Salamon, Nataša Šuković i Marina Tkalčić.

Prijave trebaju sadržavati:

– ime, prezime, adresu, kontakte; CV
– sažetak i kraći opis izlaganja (do 300 riječi, s predviđenim trajanjem izlaganja do pola sata)

Napomene za predlagatelje:

Pravo prijave na javni poziv imaju pojedinci i kolektivi s područja Republike Hrvatske i EU, te Trećih zemalja.

Radni jezik simpozija je hrvatski. Prijave se šalju na e-mail adresu: marina.tkalcic@mmsu.hr, s naznakom ‘Crne krabulje’.

Predviđeni honorar je 800,00 kn neto po izlagaču uz pokriće putnih troškova. Smještaj osigurava MMSU.

 

cropped-rc-logo-text-mini1.jpg eu-co-founded-minigrad_logo mk_logoepk logo

 

 

Advertisements