Tragom javnog poziva koji je Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci objavio u rujnu 2016. godine za istraživače na europskom projektu RISK CHANGE, objavljujemo informaciju o izabranim istraživačima za suradnju na projektu.

Na javni poziv prijavilo se sveukupno 24-ero kandidata i kandidatkinja. U procesu razmatranja prijava i odabira suradnika sudjelovao je tročlani žiri u sastavu:

Ksenija Orelj, kustosica i producentica na projektu

Nataša Šuković, asistentica voditeljice projekta, kustosica i producentica

Marina Tkalčić, projektna administratorica i finacijska voditeljica

 

Žiri je za istraživače na projektu izabrao sljedeće kandidate:

Barbara Matejčić, freelance novinarka 

Drago Župarić-Iljić, sociolog i znanstveni suradnik na Institutu za narodnost i migracije

Pojedine prijave su ocijenjene izuzetno kvalitetnima te s potencijalom za ostvarivanje suradnje na projektu RISK CHANGE u nekim drugim segmentima, zbog čega su izdvojene za razmatranje pri budućim projektnim aktivnostima.

Tim projekta RISK CHANGE i Muzej moderne i suvremene umjetnosti zahvaljuje se svim prijavljenim kandidatima i kandidatkinjama, te se veseli mogućnostima buduće suradnje u sklopu navedenog projekta.


According to the Open Call published by the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka, in September 2016, for researchers on the EU project RISK CHANGE, we are announcing the information on the selected reseachers.

We have received 24 applications for the Open Call. A three-member jury participated in the process of consideration of applied candidates and the selection of associates. The jury members were:

Ksenija Orelj, project curator and producer

Nataša Šuković, project manager assistant, curator and producer

Marina Tkalčić, project administrator and financial manager

 

For project researchers jury selected:

Barbara Matejčić, freelance journalist

Drago Župarić-Iljić, sociologist and research associate at The Institute for Migration and Ethnic Studies

Some applications are rated extremely well and with potential for realization of cooperation within the project RISK CHANGE in some other segments of production. Those applications are secluded for consideration in some future project activities.

RISK CHANGE project team and Museum of Modern and Contemporary Art would like to thank to all candidates that applied for the Open Call. We’re looking forward to future cooperation within the project.

Advertisements