JAVNI POZIV ZA SURADNIKE NA EU PROJEKTU RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU!

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci poziva zainteresirane pojedince, organizacije, institucije, volonterske inicijative, udruge civilnog društva na suradnju na europskom projektu RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU! (1. 6. 2016. – 31. 5. 2020.).

Više o projektu saznajte ovdje.

Projekt RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU! bavi se migracijama u suvremenom društvu, a kroz četiri godine radit će na kreiranju, povezivanju, uspoređivanju i promoviranju europske suvremene interdisciplinarne umjetnosti povezane s društvenim studijima, primijenjenim znanostima i migracijama, s ciljem izgradnje mreža i povezanosti između migranata i lokalnog stanovništva stremeći integraciji kulturne raznolikosti povezane sa suvremenim procesima migracija i konstantnom društvenom i kulturnom mijenom u 21. stoljeću. Projektne aktivnosti – umjetničke rezidencije, izložbe, putujuće rezidencije, predavanja, simpoziji, obrazovne programi, radionice – usmjerene su razvijanju inovativnih pristupa u umjetničkoj produkciji, društvenoj i kulturnoj integraciji.

 Suradnja na projektu odnosi se na:

 1. širenje mreže suradnika koji se u svom radu na bilo koji način dotiču ili bave migrantskom problematikom,
 2. ažuriranje baze podataka interdisciplinarnih, kulturnih i edukativnih programa / inicijativa na nacionalnoj razini,
 3. komunikacijske i promotivne aktivnosti u cilju uspješnije provedbe i vidljivosti projekta.

Ono što kroz suradnju nudimo:

 1. mogućnost sudjelovanja na iznimno bitnom i zanimljivom EU projektu
 2. sudjelovanje na razvoju platforme kao mogućeg mjesta za pokretanje pozitivnih društvenih promjena po pitanju ljudskih prava i migracija
 3. dinamične radne procese kroz rad na razvoju pojedinih projektnih aktivnosti

Rok za prijavu: 7. listopada 2016. godine.

Prijava mora sadržavati motivacijsko pismo i životopis, a dostavlja se na e-mail: marina.tkalcic@mmsu.hr, s naznakom ‘RISK CHANGE – prijava za suradnike na projektu’.


OPEN CALL FOR STAKEHOLDERS ON EU PROJECT RISK CHANGE

Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka invites all interested individuals, organizations, institutions, volunteer iniciatives, civil society organizations for cooperation in EU project RISK CHANGE (June 1st, 2016 – May 31st, 2020).

More about the project find here.

Project RISK CHANGE deals with migrations in modern society, and during four years it is going to work on creating, connecting, comparing, and promoting of European contemporary interdisciplinary arts connected with social studies, applied sciences and migrations. The goal is building of networks and inter-connectedness between migrants and local residents, striveing towards integration of cultural diversity connected with contemporary processes of migrations and constant social and cultural change in 21st century. Project activities – art residencies, exhibitions, lectures, symposiums, educational programs, workshops, touring residencies, open labs and mobile aplication – are directed to development of inovative approaches in cultural and art production, strengthening of social and cultural integration.

Cooperation on the project relates to:

 1. expansion of the network of associates who deals with migration issues through their work,
 2. updateing database of interdisciplinary, cultural, and educational programs / iniciatives on national level,
 3. communication and promotional activities with the goal of more successful implementation and visibility of the project.

What we offer is:

 1. the chance to take part in hugely important and engaging EU project,
 2. the chance to take part in development of the platform as a possible space for initiation of positive social changes in the field of human rights and migrations,
 3. dinamic work processes through development of specific project activities.

Deadline for application: October 7th, 2016

Application must contain letter of motivation and CV, and shall be submitted to e-mail: marina.tkalcic@mmsu.hr, with note ‘RISK CHANGE – application for stakeholders’.

risk-logoi